א ח י מ שירלי עבודות בנייה ופי - בוני הארץ : בוני הארץ