א ח כלפון חברה לעבודות עפר תשת - בוני הארץ : בוני הארץ