א י עבודות אספלט ירושלים בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ