א כפיר אחזקות ובנין 1991 בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ