א כ אל שמאלי פרוייקטים בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ