א מ גדליה אספקת אבן ושיש בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ