א נדב את ברוך הנדסה ובנייה בע" - בוני הארץ : בוני הארץ