א נ אדריס בניה ופיתוח בע"מ - בוני הארץ : בוני הארץ