א ע התיכון לנכסים והשקעות בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ