א קוטלר חברה לבנין ופיתוח בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ