א ש אליהו חברה לבנין והשקעות ב - בוני הארץ : בוני הארץ