בני עאדל גבאלי עב עפר ופתוח בע - בוני הארץ : בוני הארץ