ברעד חב לעב עפר פתוח כבשים בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ