גלי זיו לבנין בריכות שחיהבעמ - בוני הארץ : בוני הארץ