ג פ עבודות פיתוח ובנין בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ