דוד דרורי חברה לבנין ופיתוח בע - בוני הארץ : בוני הארץ