דן דיור נאה חב' לבנין בע"מ - בוני הארץ : בוני הארץ