דרי נוי 1996 חברה לבנין והשקעו - בוני הארץ : בוני הארץ