דרכים בניה ופתוח (ש.א.צ.) בע"מ - בוני הארץ : בוני הארץ