ד אגוז חברה לבנין והנדסה בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ