האחים נחום חב לעבודות עפר ופתו - בוני הארץ : בוני הארץ