הושיאר חב לבניין ויזמות בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ