הרצל סרוסי קבלנות ופיקוח בניי - בוני הארץ : בוני הארץ