ה ל כ י ם החברה לפתוח כלכלי בע - בוני הארץ : בוני הארץ