ויקטור סאסי ייזום והשקעות בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ