וקנין עמרם ובניו קבלני בנין בע - בוני הארץ : בוני הארץ