חברת יצחק צבי ניימן להשכרה - בוני הארץ : בוני הארץ