חומרית 2000 לבנין והשקעות 1996 - בוני הארץ : בוני הארץ