ח א יסודות חברה לבניין בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ