ח מ אבו שולדום עב עפר בניה בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ