טנ אל ימין חב לבנין יזום ופיתו - בוני הארץ : בוני הארץ