ט פ חברה לעב בנין ופתוח בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ