יוסף בארון חב לבנין ובתים משות - בוני הארץ : בוני הארץ