י. אדי 2015 בנייה לוד בע"מ - בוני הארץ : בוני הארץ