י י י ש עפר פתוח ובניה בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ