כנרת חברה לבנין ופתוח 1989 בע" - בוני הארץ : בוני הארץ