כ כוכב הנגב חב לבנין ופתוח בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ