מוטיב הנדסה בניה פתוח והשק בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ