מחמוד אלחאפז לבנין ופתוח בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ