מעוז דניאל חב קבלנית לבניה בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ