מקס מגיד ובניו חב לבנין והשקעו - בוני הארץ : בוני הארץ