מ.ד. עבודות עפר תשתיות ופיתוח - בוני הארץ : בוני הארץ