נתיבי משי חברה לעבודות בנין ופ - בוני הארץ : בוני הארץ