עשוש מאיר ובניו חב לעב עפר בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ