ע גילהר - הנדסה ניהול וביצוע פ - בוני הארץ : בוני הארץ