רותם שבח חב למדידות ובניה בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ