רסקו חב' להתישבות חקלאית ועירו - בוני הארץ : בוני הארץ