שכטמן ושות חב לבנין ופתוח בע"מ - בוני הארץ : בוני הארץ