שכטמן ושות' חב' לבנין ופתוח בע - בוני הארץ : בוני הארץ