שלום את נתן עבודות בניה ופתוח - בוני הארץ : בוני הארץ